Grut Hansen Salen

Lokaleplan

Vi har 22 mødelokaler. Alle lokaler har naturligt lys.

Galleri

Er du nysgerrig på flere billeder af vores smukke omgivelser?

Swimmingpool

Faciliteter

Om det er en svømme- eller gåtur, så kan du det hos os. 

Dobbeltværelse 3

Overnatning

Pleasure or business? Vi har plads til det hele.

Selskabspakker

Fødselsdag, konfirmation, begravelse eller bryllup?
Fiske Risotto

Seafoodaften

Vil du med til vores årlige Seafoodaften?

Konferencemenu

Vi går op i, at den mad vi serverer, er af høj kvalitet!

KolleKolle og miljøet

KolleKolles miljøhistorie er lang - og det er vi stolte af. Vi har altid lagt stor vægt på at indarbejde løsninger der tager hensyn til miljøet. Både i det daglige og når vi renoverer.


KolleKolle er bygget som kursusejendom og stod færdigt i 1972. Det vil sige før energikrisen. Det var dengang man ikke gik så meget op i tykkelsen af isolering, el-forbrug og vandspild og det bærer huset selvfølgelig præg af.
Det betyder, at der er visse begrænsninger for hvad der kan lade sig gøre, når man tænker energi forbedringer. Men der er også mange muligheder for at tage fat.

Vi har på KolleKolle altid fokus på energibesparelser både i dagligdagen og i forbindelse med ombygning og renoveringsopgaver. Alle vores nyansatte på KolleKolle bliver introduceret for vores miljøpolitik. Såvel som vores medarbejderudvalg og ledelse, som begge har miljøet med som fast punkt på alle møder.

Der er mange små ting, som vi alle sammen kan bidrage med i dagligdagen, som f.eks. huske at slukke lyset, spare på vandet eller lukke døre og vinduer efter os. Udover ting som disse, har vi nedenfor listet nogle af de mest markante tiltag, som KolleKolle har gennemført henover årene.

1996
KolleKolle fik som et af de første konferencehoteller tildelt Den Grønne Nøgle.
Komfur og ovne blev udskiftet til energibesparende gasdrevne.
Vores ventilationsanlæg i køkkenet blev udskiftet til et nyt anlæg med varmegenvinding.
Alle kompressorer blev flyttet ud af køkkenet til mere optimale placeringer.

1997
Swimmingpool området blev aflukket, så det blev muligt at styre temperaturen i de enkelte rum. Alt lys blev desuden udstyret med sensorer.
Alle lofter blev efterisoleret.

1998
Den første og største start på etablering af vores CTS anlæg startede (Central Tilstandskontrol og Styring).
Alle vores varme- og ventilationsanlæg blev udstyret med nye blandesløjfer.
Vores syd- og østvendte facader blev udstyret med markiser, hvilket resulterede i et markant fald i forbruget af aircondition.

1999
Vores ventilationsanlæg i restauranten blev udskiftet med et nyt behovstyret anlæg med genvinding og zoneopdeling.
Radiator anlægget til både restaurant og værelserne blev udskiftet.
Lyset i restauranten blev zoneopdelt og der blev etableret rengøringslys.

2000
I forbindelse med renoveringen af vores offentlige toiletter fik vi sensorer på lyset, vandbesparende toiletter og blandingsbatterier med sensorer. Vores køleanlæg blev hovedrenoveret og udstyret med en ekstra køletank og nye energibesparende styringer.

2001
Vores ventilationsanlæg ved swimmingpool området blev udskiftet med et nyt, som både er udstyret med genvinding og luftfugtigheds styring.
Vores hovedpumper på centralvarmen blev udskiftet til behovsstyrede pumper.
Værelsernes varmvandsbeholder blev udskiftet med en ny, som både er større og mere energibesparende.

2002
I forbindelse med renovering af alle vores værelser blev vinduespartierne udskiftet med nye elementer med lavenergi glas. Der blev opsat strømafbryder til nøglekortet og CTS anlægget blev udvidet. Det vil sige idet vores gæster tjekker ind i receptionen, skrues der automatisk op for varmen på værelset. Og når gæsten tjekker ud igen, så lukkes der for varmen.
Derudover er terrassedørene forsynet med en lille magnet som lukker for varmen, når døren åbnes.
Toiletter, brusere og armaturer blev udskiftet med nye, der var vandbesparende.

2003
Vores ventilationsanlægget til konferencesalen blev udskiftet med et behovstyret anlæg med genvinding.

2004
I vores mødelokaler udskiftede vi alle induktionskabinetterne til de nyeste og mest fremsynede der findes på markedet. Derved blev vi desuden de første i Danmark der fik dem opsat.
Temperaturen styres i dag med varmt og koldt vand. det har minimeret reguleringstiden og dermed øget komforten markant.
Samtidig er der opsat sensorer, som tænder for lyset, når de bliver aktiveret. Sensorerne tænder og slukker desuden for ventilationen, og  skruer op/ned for varme og køl.

2005
Vores ventilationsanlæg, som forsyner både pejsestue og bibliotek, blev udskiftet med et nyt behovsstyret anlæg med genvinding. Anlægget leverer den dobbelte luftmængde af det gamle, men samtidig kan det reguleres individuelt.
Indblæsningen er i pejsestuen ændret til fortrængning og i biblioteket til loft- diffuser.

2008
Alle vinduespartier i både restaurant og køkken blev udskiftet med nye elementer med lavenergi glas.

2009
Alle vinduer i hovedfløjen, hvor bl.a. alle konferencelokaler er placeret, er udskiftet til nye og energi mærkede vinduer.

Vores kedler er udskiftet med nye energibesparende og kondenserende kedler.

Og endelig har vi total renoveret vores opvaske afdeling. Herunder bl.a. fået en helt ny opvaskemaskine, som både bruger mindre vand og dermed mindre energi på opvarmning. Derudover genbruges vaskevandet til at skylle alt service af inden opvask. Vi har ligeledes indrettet opvasken således at vores medarbejdere belastes mindst muligt. Dette er både med hensyn til løft og berøring med vand. Derudover har vi minimeret fugtigheden i lokalet ved hjælp af en stor og kraftig udsugning.

2010
KolleKolle Konferencehotel opfylder 91% af de 55 kriterier som foreningen har udarbejdet i forbindelse med foreningens internationale miljømærkning. IACC står for International Association of Conference Centres. Dermed har KolleKolle opnået Gold Tier niveauet i mærkeordningen. Læs mere på www.iacconline.org. 


Yderligere miljø tiltag:

  • Alt papir er Svanemærket
  • Alle rengøringsmidler er Svanemærket inkl. toilet, afkalkningsmiddel og sanitetsrens. 
  • Alle håndsæber og shampoo er miljømærket.
  • Vand, el og gas forbrug aflæses månedligt og der er separate bimålere på de maskiner der bruger meget energi. Så har vi nemt ved at lokalisere eventuelt overforbrug.
  • Etableret miljøudvalg, med repræsentanter fra alle afdelinger. Der afholdes 4 møder om året.
  • Alt affald bliver sorteret i fraktioner.
  • Der benyttes miljø benzin til håndbetjente havemaskiner
  • Vi kunstvander ikke vores store ude arealer.
  • Papir affald bliver genbrugt internt som notes papir af alle medarbejdere.
  • Vores bekræftelser bliver sendt som PDF filer via e-mail. Hvis de en sjælden gang skal printes bliver dette gjort på begge sider af papiret.

Så selvom vi har haft et øget forbrug for at forbedre indeklimaet, har vi reduceret forbruget energi. Dermed har vi også reduceret vores CO2 udledning med over 200 tons om året. Det øgede forbrug går bl.a. til større luftmængder på vores ventilationsanlæg og udvidelse af kølekapaciteten.
Volumen på den mængde CO2 KolleKolle sparer miljøet for årligt år er 60.000 m3. Det er det, der svarer til 10 Rundetårn oven på hinanden. Og det er vi stolte af.

Fakta omkring besparelser pr. år sammenlignet med forbruget i 1997.

EL -22%
Vand -57%
Naturgas -50 %

Er du interesseret i at få uddybet ovenstående er du velkommen til at kontakte os.