Forside Galleri Mf

Dit naturlige mødested

Bæredygtigt ansvar for vores miljø

Helt tilbage i 1996 tog vi et vigtig valg om at øge vores fokus på at arbejde bæredygtigt og miljørigtig. Derfor blev KolleKolle, som en af de første, Green Key certificeret. De mange år med dette fokus er blevet en integreret del af vores måde at arbejde på og ligger dybt i vores DNA. 

KolleKolle er bygget som kursusejendom og stod færdig i 1972 og dengang gik man ikke så meget op i elforbrug eller vandspild. Det har vi gennem mange år arbejdet på at forbedre og lave alle de installationer der har været mulige. Samtidig tænker vi både bæredygtighed og miljø ind i alt hvad vi laver. 

Vi er konstant på udkig efter nye ideer og projekter. Vi har nedsat en dedikeret Miljøgruppe, bestående af medarbejdere fra alle afdelinger, som sammen med de øvrige kollegaer, hele tiden er på udkig efter nye tiltag og forbedringer.

Er du interesseret i at få uddybet ovenstående, er du velkommen til at kontakte os eller du kan tage et kig i vores Bæredygtigheds- og Miljøbrochure

Fakta omkring besparelser pr. år sammenlignet med forbruget i 1997.

Mindre
Madspild

Naturgas
- 50 %

Vand
- 57 %

Vores mission er at være det konferencecenter, som giver jer rum og fred til dialog. Vi klarer resten.

Vores kerneværdier

Respekt
Vi er høflige og ærlige.
Vi har stor viden om vores arbejdsplads.

Humor
Vi er entusiastiske og glade.
Vi har fokus på at have det sjovt.

Sammenhold
Vi er rummelige og tolerante.
Vi er engagerede og tager hensyn.

Motivation
Vi er initiativrige og giver hinanden et klap på skulderen.
Vi er kreative og udviklingsparate.

Summen af vores værdier er det, vi kalder "KolleKolle ånden".

Bag om KolleKolle

KolleKolle ejes af organisationen Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. og drives som en kommerciel enhed. Sammen med vores andre samarbejdspartnere er Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. med til at sikre vores kvalitet i forhold til både gæster og miljøet.

Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.

Landbrug & Fødevarer er en erhvervsorganisation for landbruget, fødevare- og agroindustrien. De repræsenterer en stor del af fødevareklyngen, der med en eksport på over 170 milliarder kroner årligt og med 189.000 direkte og indirekte beskæftigede, er et af Danmarks vigtige erhverv.

Horisont Hotel & Konference

Centralt placeret ved Aarhus ligger vores søsterhotel Horisont Hotel & Konference. Har du brug for et godt mødested eller overnatning i det jydske, så vil vi helt klart anbefale at prøve Horisont Hotel & Konference.

Læs mere...

Danske Konferencecentre

Danske Konferencecentre er en forening af professionelle konferencecentre i Danmark. For at blive partner skal flere krav om kvalitet i forhold til service og produkt være opfyldt.  

Green Key

Green Key er en selvstændig international miljømærkning for hoteller, vandrehjem samt konference- og kursussteder. Alle medlemmer af Green Key behandles, godkendes og kontrolleres løbende af en jury, hvor også Miljøstyrelsen deltager som observatør. Det sikrer et godt fagligt input til drift og udviklingen af miljømærket, uafhængigt af særlige erhvervsinteresser.

Læs mere her

God Adgang

Omkring 15% af den danske befolkning er berørt af en funktionsnedsættelse. Her på KolleKolle vil vi derfor gerne informere om den tilgængelighed, der er hos os, stedet har derfor fået 'God Adgang' mærkeordningen.

Læs mere her

Socialt ansvar

Vi har et tæt samarbejde med Jobcenter Furesø gennem Furesø Kommune. Vi vil nemlig gerne støtte lokalmiljøet, arbejdsløse og vores branche. Vi igangsætter forskellige initiativer, hvor vi bl.a. har holdt en workshop for kommunens arbejdsløse. Dette for at øge interesse og jobsøgning til nogle af de jobtyper, der tilbydes i hotel- og konference-branchen.

Horesta

KolleKolle er medlem af branchens arbejdsgiverforening HORESTA og er selvfølgelig tilsluttet overenskomsten mellem 3F og HORESTA.

Vores historie

KolleKolle har en spændende og sjov historie, som går langt tilbage i tiden, mange år før der var tænkt på at bygge et konferencecenter. KolleKolles historie – den korte version:

Man har kunnet spore, at der fra 1208 har ligget en bebyggelse, hvor KolleKolle ligger i dag. Der er dog uenighed om, hvor navnet KolleKolle kommer fra. Flere kilder angiver at navnet er udsprunget af oldtidsudtrykket ’Calte Cotae’, der betyder ’kolde hytter’. Andre mener, at det derimod kunne udspringe af caldus eller caldo, der betyder ’varm’ på henholdsvis latin og italiensk, og dermed skulle navnet ’KolleKolle’ komme fra ’varme hytter’.

I 1776 var KolleKolle navnet på en lille landsby, der bestod af en kro, nogle huse og to gårde. I 1839 bliver de to gårde lagt sammen under navnet KolleKolle.

I 1892 købte Charles Grut-Hansen KolleKolle, hvor han blev kendt for sit forædlingsarbejde og sit malkekvæg. Grut-Hansen ønskede at hans avlsarbejde blev ført videre og stiftede derfor ”Grut-Hansens Legatstiftelse for Dansk Landbrug” inden sin død i 1922. Efterfølgende blev den daglige ledelse overdraget til J. Fisker, og i årene 1947-1966 blev ledelsen varetaget af hans søn Svend Fisker.

I 1972 rev man gårdens bygninger ned, og Landbrugsorganisationernes kursus- og konferenceejendom blev opført. Den bygning vi idag kender som KolleKolle.

Arbejde hos os

Du er altid velkommen til at søge uopfordret hos os, og når vi har ledige stillinger, er det på nedenstående link, du vil kunne finde disse.

Her kan du sende os en uopfordret ansøgning, og du får automatisk en elektronisk bekræftelse. Din ansøgning vil blive behandlet i den relevante afdeling, og såfremt der bliver en stilling ledig, vil vi kontakte dig.

Ansøg her